Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ik-bak-er-weer-wat-van

hoe werken wij en wat doen wij

Wij komen bij u thuis en maken kennis met u. Als je met elkaar praat en naar elkaar luistert dan begrijp je vaak al veel beter waar de problemen/knelpunten zitten maar ook wat goed gaat. Wat is belangrijk of wat krijgt de meeste aandacht. Praten, luisteren en toetsen, telkens weer. Kijken naar wat werkt en dat vasthouden. Wat niet werkt loslaten. Samen gaan we de problemen in kaart brengen en stellen we een begeleidingsplan en -traject op. Samen gaan we beginnen, soms praktisch, soms alleen maar praten maar altijd met respect voor elkaar. Deze persoonlijke benadering heeft direct tot gevolg dat ook anderen op ons reageren. Er is geen grote barrière om met elkaar in contact te komen. Niet tussen de zorgvrager en haar begeleider, niet tussen de begeleider en haar organisatie maar ook niet tussen de organisatie en haar omgeving.

begeleiding op maat

De primaire functie van Stichting GoedGeregeld is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden zij de regie over hun eigen leven.

Samen met de zorgvrager wordt aan de hand van het opgestelde ondersteuningsplan een begeleidingsplan en -traject opgesteld vanuit een generalistische en specialistische aanpak en worden de problemen methodisch opgepakt. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de meest primaire levensbehoeften en de leefomgeving. Wanneer deze op orde zijn, kan er doorgegroeid worden naar een 'gezondere' deelname aan de samenleving.

Stichting GoedGeregeld biedt begeleiding op maat door in te voegen in het zorgsysteem. Vertrouwen te geven aan de zorgvrager en vanuit een saamhorigheid de problemen aan te pakken en de mogelijkheden te vergroten. De begeleiding is transparant naar de zorgvrager, de organisatie is transparant naar haar zorgverlener. Stichting GoedGeregeld wil ook in de toekomst een platte organisatie blijven. Gelijkwaardigheid, respect, kwaliteit en eerlijkheid blijven de belangrijkste kernwoorden. Niet alleen naar de zorgvrager maar ook als organisatie.

wat doen wij

Stichting GoedGeregeld biedt de hulp daar waar nodig is: bij de zorgvrager thuis. Als je met elkaar praat en ziet wat er gebeurt, doe je een boel kennis op. Kennis die je gemakkelijk weer kunt inzetten en kunt delen met anderen. Het delen van kennis en informatie is ook vaak het delen van zorg. Anderen deelgenoot maken van je twijfel, je overwegingen of je hoop, zorgt voor betrokkenheid naar elkaar en voor elkaar. Samen begrijp je veel beter waar de problemen/knelpunten zitten, waar je op let, wat belangrijk is en zo kun je komen tot het beste resultaat.  

contra-indicatie

De begeleiding kan direct beëindigd worden door de zorgverlener indien er sprake is van een onveilige situatie zoals verbaal en/of fysiek geweld, niet om te vormen gedragsproblemen, overmatig drank- en of drugsgebruik enz.