Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ik-bak-er-weer-wat-van

wie betaalt de zorg die u krijgt

De begeleiding die u krijgt van Stichting GoedGeregeld wordt meestal betaald vanuit de Wmo of AWBZ (PGB-ZIN). Ook andere financieringsvormen zijn denkbaar zoals gemeentelijke trajecten, particuliere trajecten enz.

PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kan inkopen. Dit kan door:
• Zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen;
• Een organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken.
U moet dus zelf op zoek naar zorgverleners en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van uw budget. Uw budget wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt de geleverde zorg uit aan uw zorgverlener/zorgaanbieder middels een door uw ingediende factuur met urenbriefje of via een vaste zorgoveeenkomst met een vast aantal uren. De eigen bijdrage is voor uw rekening en wordt geind door het CAK.

Wlz ZIN

Zorg in natura (ZIN) is zorg die door de zorgaanbieder is verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De kosten worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed. De eigen bijdrage is voor uw rekening en wordt geind door het CAK.

Wmo ZIN

Wmo ZIN is zorg die door de zorgaanbieder is verleend en via uw gemeente wordt betaald. De kosten worden door uw gemeenten rechtstreeks aan uw zorgaanbieder vergoed. De iegen bijdrage wordt geind door het CAK.

CAK

Voor Zorg Thuis, Zorg met verblijf en een persoonsgebonden budget betaalt u in 2015 een eigen bijdrage. De berekening van uw eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de wesite van het Cak: CAK

De eigen bijdrage wordt per periode van 4 weken berekend. Dat is dus niet hetzelfde als één maand. In één jaar zitten 13 perioden. 

Stichting GoedGeregeld en de gemeente is verplicht uw gegevens aan het CAK door te geven zodra u zorg op basis van Wlz of Wmo ontvangt. Van het CAK ontvangt u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage. Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat en tot slot ontvangt u de factuur.

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling van de eigen bijdrage. Als u een bezwaar of klacht heeft, kunt u die indienen. Zie voor meer informatie over wet- en regelgeving over Zorg zonder Verblijf en Wmo: www.hetcak.nl