Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

uw-zorg-in-goede-handen

Zorg voor iedereen

We hebben allemaal wel eens zorg nodig maar lang niet altijd ge├»ndiceerde (AWBZ/Wmo) zorg. Naarmate we ouder worden kan de behoefte voor zorg en/of aandacht groter worden. Het kan zijn dat u zorg of hulp nodig heeft maar dat er niemand in uw omgeving is die dit kan realiseren. Misschien gaat het alleen maar om het in huis halen van de boodschappen, het maken van een praatje of wandeling, of hulp bij het schoonmaken van uw woning.

Vaak komen we dan terecht bij vrienden, familie of kinderen. Soms is dat niet mogelijk omdat de afstand te groot is of omdat de eigen werkzaamheden dat niet toe laten. Stichting GoedGeregeld kan die zorg overnemen. Hoe klein of groot ook de zorgvraag wij zoeken met u of met uw familie naar een oplossing.
Praktisch en professioneel!

Vooral ouderen met beginnende dementie hebben meer aandacht en zorg nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen in hun eigen woning. Immers zij voelen zich meer op hun gemak en hebben meer omhanden in hun eigen thuis situatie. De stap naar een verpleeg of verzorgingshuis kan dan nog even worden uitgesteld mits er goede begeleiding aanwezig is.

Wilt u weten of de zorg van Stichting GoedGeregeld aansluit bij uw wensen en of behoefte neem dan contact op. Ook kunnen wij u dan een offerte doen toekomen over de zorgkosten.

Naast noodzakelijke zorg (AWBZ/Wmo) bestaat ook de mogelijkheid om daar bovenop gewenste (extra) zorg te ontvangen. Zorg die gewenst is, maar niet noodzakelijk wordt niet vergoed vanuit de AWBZ/Wmo. U betaalt deze zorgkosten zelf.

De particuliere zorg wordt geboden door Stichting GoedGeregeld. U kunt de zorgwens met ons bespreken en in samenspraak wordt een passend zorgaanbod geboden.
Samen met Stichting GoedGeregeld heeft u of als u het voor uw ouders vraagt, de mogelijkheid om tot aan het einde toe thuis te blijven wonen.