Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Het doel van deze training is om elementen van het Bruto Persoonlijk Geluk te oefenen en te integreren in de bestaande manier van werken of je nu teamleider, collega of zorgverlener bent.

Training voor professionals

Het Bruto Persoonlijk Geluk en de oplossingsgerichte communicatie is in zijn praktische uitwerking een methodische manier van specifieke vragen stellen, waarmee je samen met de ander de eigen krachten bloot kan leggen en de motivatie tot verandering kan oproepen.

Wij komen graag bij u het Bruto Persoonlijk Geluk brengen

De methodiek vraagt als basis een zeer respectvolle houding naar de ander, hun wensen en mogelijkheden. Zij sluit goed aan bij wie dan ook indien je jezelf uitnodigt om naar die ander te luisteren en zijn belevingswereld binnen te gaan. In deze methodiek nemen die anderen bovendien de 'macht' om de eigen doelstellingen en de wijze waarop die te bereiken zelf bepalen.

In het Bruto Persoonlijk Geluk is de ander de expert laten zijn over zijn situatie. De hele aanpak is daarop gericht: de hulpverlener/de teamleider/de ouder helpt de ander met gerichte vragen zijn eigen krachten, expertise en krachtbronnen te gaan ontdekken te waarderen en te gebruiken. De ander wordt gezien als expert: hij is degene die weet welke hulpverleningsbronnen relevant voor hem zijn, welke vaardigheden, krachten en hulpbronnen hij heeft en wat voor hem oplossingen zijn die zullen werken. De expertise van de hulpverlener/teamleider/ouder is om de aanweizg competenties aandacht te geven, uit te bouwen en in te zetten en of terug te leiden naar het veld van oplossingen.

Ervarend leren is de basis van waaruit de training wordt gegeven

Er is veel ruimte om te oefenen met eigen praktijksituaties en het leren van gerichte vaardigheden. De training is praktisch, met aandacht voor de theorie van het Bruto Persoonlijk Geluk en het oplossingsgericht communiceren. Deze training sluit aan bij de dagelijkse praktijk. het biedt voordelen, zoals het werken vanuit de kracht van de zorgvrager; de kracht van de professional; kortdurend; efficiënt en het verhoogt het werkplezier.

Voor meer informatie over de methodiek en de training kunt u contact opnemen met Erna Manden, 06 12 44 36 94

Methodiek Bruto Persoonlijk Geluk