Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

achter-iedere-deur

Strategisch plan als bindend element

Het strategisch beleidsplan geeft een richtinggevende kijk op onze organisatie, beschrijft de doelen en het realisatieproces passend bij de missie en visie van Stichting GoedGeregeld. Het strategisch plan vormt voor de organisatie een bindend element. Daarnaast biedt het een basis om verantwoording af te leggen voor extern betrokkenen.

Integrale aanpak

Strategische beleidsvorming beslaat alle aspecten binnen Stichting GoedGeregeld en vraagt om een integrale aanpak en helpt de koers te bepalen én de koers te houden.

download strategisch beleidsplan 2015 - 2018   

download strategisch beleidsplan 2012 - 2015 

download strategisch beleidsplan 2009 - 2012