Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

achter-iedere-deur

Zelfstandig wonen, een leuke baan, het huishouden op orde, een sociaal leven. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar veel mensen hebben moeite met de normale dagelijkse gang van zaken. Dat hebben we allemaal wel eens maar bij sommige mensen loopt het uit de hand. Ze lopen vast, problemen stapelen zich op waardoor ze de regie over hun leven kwijtraken en in een steeds groter isolement terecht komen.

Moeilijkheden kunnen overal door ontstaan. Soms door een lichamelijke of geestelijke beperking. Soms omdat je ouder en eenzamer wordt. Of bijvoorbeeld door psychische klachten, psycho sociale problemen of een verslaving. Vaak is een kleine steun in de rug voldoende om een verandering teweeg te brengen. Stichting GoedGeregeld geeft die steun.