Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ieder-mens-heeft-een-verhaal

raad van zorgvragers

De Raad van Zorgvragers is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers van Stichting GoedGeregeld behartigen. U kunt met de raad contact opnemen door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vacature

Lid worden van de Raad van Zorgvragers?

De Stichting GoedGeregeld heeft sinds April 2013 een Raad van Zorgvragers. Dit is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van alle zorgvragers van Stichting GoedGeregeld behartigt. 

We hebben dringend nieuwe mensen nodig die lid willen worden van de raad. Iedere zorgvrager van de Stichting GoedGeregeld kan in principe lid worden. Dat heeft zo z'voordelen: u leert de stichting op een andere manier kennen; u kunt uw ideeën kwijt en daarmee iets betekenen voor uw medezorgvragers; u kunt nieuwe dingen uitproberen en veel leren.

Hebt u belangstelling? Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Waarom een Raad van Zorgvragers?

De Raad van Zorgvragers heeft invloed op het beleid van Stichting GoedGeregeld. De raad praat, names de zorgvrager, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de Raad van Zorgvragers is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van zorgvragers.

De Raad van Zorgvragers behartigt de belangen van de zorgvragers van Stichting GoedGeregeld, owel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van dienstverlening in de gaten.

  • De raad is spreekbuis voor de zorgvragers;
  • De raad bewaakt de rechten van de zorgvragers en behartigt hun gemeenschappelijke belangen;
  • De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan Stichting GoedGeregeld, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren met de Raad van Zorgvragers weten wat de zorgvragers belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de zorgvragers leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van de het werk van de Raad van Zorgvragers.

Stichting GoedGeregeld bepaalt niet hoe de samenstelling van de Raad van Zorgvragers is. De wet gaat ervan uit dat zorgvragers van de instelling het beste kunnen oplomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en andere niet-zorgvragers lid worden van de Raad van Zorgvragers. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zegt wel dat de Raad van Zorgvragers representatief moet zijn: alle groepen zorgvragers moeten vertegenwoordigd zijn. Medewerkers van Stichting GoedGeregeld horen niet in de Raad van Zorgvragers.

De Raad van Zorgvragers heeft een aantal rechten. Dat is vastgelegd in de Wmcz. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid. De rechten van de raad die in deze wet worden geregeld staan in het kort hieronder beschreven.

Recht op informatie

De aanbieder is verplicht om de Raad van Zorgvragers alle inlichtingen en gegevens te geven die voor de raad, en dus voor de cliënten, van belang zijn.

Recht op overleg

De Raad van Zorgvragers en de aanbieder overleggen regelmatig met elkaar over het beleid van de instelling. Afspraken hierover staan in de samenwerkingsovereenkomst.

Recht op bindende voordracht bestuurslid

Ten minste één persoon van de Raad van Toezicht van de instelling mag door de Raad van Zorgvragers worden voorgedragen.

Recht om te adviseren

Over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn mag de Raad van Zorgvragers voorstellen doen. De raad mag altijd, bij voorkeur schriftelijk, advies uitbrengen. Dit mag zowel gevraagd als ongevraagd.