Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Meerjaren jaarverslag 2007-2012

De afgelopen vijf jaar hebben we aangetoond dat er winst te behalen is door onze manier van zorg organiseren en zorg leveren. Niet de organisatie is leidend maar de zorgvrager.

download meerjarenverslag 2007-2012