Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ieder-mens-heeft-een-verhaal

Stichting GoedGeregeld hanteert een organisatiesysteem vanuit de behoeftepiramide. Zoals ieder mens behoefte heeft aan een eigen plek, geborgenheid en veiligheid heeft de organisatie de primaire behoefte vertaald in de organisatie structuur. De organisatie is gegroeid door toenemende vraag om begeleiding die aansluit bij de vraag/behoefte van de zorgvrager. Door het leveren van maatwerk en niet vanuit de organisatie gedacht maar vanuit de zorgvraag gedacht. Van daar uit zijn kwaliteitsnormen benoemd en ingezet. Een continu proces van verbeteringen met oog voor de uitgangspunten van de zorgvrager, zorgverlener en zorgorganisatie.

Deze manier van zorg verlenen en zorg organiseren geeft ook een interessante uitkomst in de kosten van zorg. Er is geen grote overhead nodig waardoor letterlijk de kosten beheersbaar zijn. Zorgvragers ontvangen daadwerkelijk de zorg die nodig is en de organisatie is in staat om marktconforme zorg te bieden. Onze organisatie heeft 'andere' organisatie systeem nog verder uitgebouwd en verankert in een kwaliteitssysteem.

Zo willen we een aanvulling zijn in deze moderne, solidaire samenleving. Waarin de overheid een groeiende actieve rol inneemt tegen de dreigende tweedeling. Een systeem waarin 'the human resource' niet slechts wordt teruggebracht tot een medewerker die ergens anders bedachte visies en strategie├źn op instrumentele wijze uitvoert. De start is vanuit het hier en nu, de praktijk van de werkvloer, en bewust niet vanuit de bedachte werkelijkheid van de manager. Om de alom bekende Canadese organisatiekundige Henry Mintzberg te citeren: 'I'm a human being, are you a human resource?'